SJÖAVDELNING

Vi erbjuder.


Samordning av sjöentreprenader och dykeriarbeten.


Sjötransporter med snabbgående Targa 27.1


Båten mycket lämplig för andra sjöarbeten, som dykplattform, inspektionsbåt,

bärgning av fritidsbåtar mm

Full navigatorisk utrustning

Elverk mm

Är för närvarande inlagd som resurs

för Team Marin


ALLFIX VÄST AB / AEROSEA VISION


Lönndal 306

451 79  Grundsund


070-5504957